Campus Coppens Brasschaat

Herbestemming van een voormalig militair domein tot bedrijventerrein

Bedrijven in Brasschaat zijn doorgaans in woonzones gelegen. Ze dreigen de draagkracht van hun omgeving te overschrijden en kunnen niet uitbreiden. De gemeente ging op zoek naar een kwalitatieve oplossing en schakelde POLO Architects in om de voormalige militaire site van de Lt. Coppenskazerne te herbestemmen tot kwalitatief bedrijventerrein. Het ruimtelijk uitvoeringsplan deelt de site op in drie zones; een kantoorzone, een bedrijfszone en een groene laad- en loszone. Het hoofdgebouw, de voormalige Lt. Coppenskazerne , wordt gerenoveerd en omgevormd tot diensten- en kantorengebouw. Het bedrijventerrein wordt gerealiseerd ten oosten van de site. Tussen beide zones bevindt zich het transferium.

KAZERNEGEBOUW

De Lt. Coppenskazerne is een op zichzelf staande entiteit met een lange geschiedenis en dient een eigen identiteit te behouden. Door behoedzaam met het bestaande gebouw om te gaan, wordt het zeer typische repetitief karakter van de kazerne gerespecteerd.

Het ontwerp voor de herbestemming van het hoofdgebouw voorziet een duurzame en flexibele invulling die beantwoordt aan eigentijdse kantoorbehoeften. De gevels worden gereinigd en gerestaureerd. De gevels aan pleinzijde krijgen met verschuifbare zonneweringen in strekmetaal een dynamisch karakter.

Vanop het groene plein kan men de verschillende ingangen bereiken volgens het principe van een uitgestelde entree. De grote hoofdinkom – de in ere herstelde historische toegang van de Lt. Coppenskazerne – doet dienst als entree van de FOD Financiën en zorgt voor een eenvoudige en eenduidige ontsluiting. Naast deze hoofdingang, worden strategisch over het binnengebied enkele inkomgebouwtjes voorzien. Door hun hedendaagse uitstraling versterken deze inkomgebouwen de karakteristieken van het kazernegebouw.

Het desolate paradeplein wordt opgewaardeerd en omgevormd tot aangenaam, groen binnengebied. De inplanting van het parkeergebouw zorgt ervoor dat het plein wordt verschaald. De leegte wordt opgevuld door groen. Het gelaat van het gebouw richt zich niet meer uitsluitend naar de St. Jobsesteenweg maar ook naar het nieuwe plein.

BEDRIJFSGEBOUW

Het gebouw bestaat uit drie zones: de kantoorzone, de bedrijfszone en de groene laad- en loszone. De kantoren worden als villa’s in het groen tegen de bedrijfsloodsen geplaatst. Ze leunen aan tegen de bedrijfsgebouwen maar zorgen voor een gepaste overgang met de schaal van de woningen aan de overkant van de steenweg. De horizontale eenheid van de verschillende volumes wordt gecreëerd door de passerellen die de verschillende kantoorgebouwen met elkaar verbinden.

Voor het bedrijfsgebouw werd een kolommenstructuur toegepast die op een flexibele manier kan inspelen op eventuele uitbreidingsbehoeften of functiewijzigingen. De laad- en loszone wordt niet beschouwd als een achterzijde maar als een volwaardige façade aangezien de hoofdontsluitingsweg voor de gehele site langsheen deze gevel ligt.

‘HET FRONT’

Het transferium vormt een knooppunt van de verschillende circulatiestromen en wordt als vestibule van de volledige campus. Het gebouw biedt een mix van KMO ruimtes, ateliers, logistieke faciliteiten en ruimtes voor groothandel. Het vrijstaande volume bevindt zich tussen het kazernegebouw en het bedrijventerrein. Een middenstraat snijdt door het gelijkvloerse niveau en ontsluit de verschillende KMO units. Het gebouw wordt omhuld met een cortenstalen gevel die ervoor zorgt dat het gebouw zich integreert in het omliggende groen en tegelijkertijd een sterke identiteit heeft als blikvanger. Het bouwblok opent zich naar het bedrijventerrein in de vorm van een verhoogd plein.

fotografie: Toon Grobet, Matthias Vanhoutteghem

Delen

facebook linkedin twitter
Ligging

St. Jobsesteenweg/Ruiterijschool, Brasschaat

Oppervlakte

17.000 m² (kazernegebouw), 22.000 m² (bedrijfsgebouw), 10.000 m² (transferium)

Status

gerealiseerd (transferium in uitvoering)

Opdrachtgever

Van Roey (voor Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat) (kazerne- en bedrijfsgebouw) en Groep Bolckmans (transferium)

Onderscheiding

winnend wedstrijdontwerp - laureaat International Awards Liveable Communities 2013, Xiamen (CH)

Meer Projecten

Barefoot Luxury

Barefoot Luxury

Rode Kruis Zuienkerke

Rode Kruis Zuienkerke

Yust Antwerpen

Yust Antwerpen

Louise Marie Antwerpen

Louise Marie Antwerpen

Hanoi Medical University & Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Vietnam

Hanoi Medical University & Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Vietnam

Cadiz Antwerpen

Cadiz Antwerpen

Minerve Edegem

Minerve Edegem

Diagonal Besòs Studentenhuisvesting

Diagonal Besòs Studentenhuisvesting

De Koolputten Waasmunster

De Koolputten Waasmunster

Kortrijk Business Park

Kortrijk Business Park

Campus Gallaitsite Schaarbeek

Campus Gallaitsite Schaarbeek

toison d'or masterplan

toison d'or masterplan

De Smidse Leuven

De Smidse Leuven

Elysia Park Edegem

Elysia Park Edegem

Parkzicht Antwerpen

Parkzicht Antwerpen

House A

House A

House Z

House Z

Topsportinternaat Wilrijk

Topsportinternaat Wilrijk

Vlaams Administratief Centrum Gent

Vlaams Administratief Centrum Gent

Ambulant Centrum Leuven

Ambulant Centrum Leuven

Louise Marie Antwerpen

Louise Marie Antwerpen

Mobiliteitshub Mechelen

Mobiliteitshub Mechelen

Rode-Kruisplein Mechelen

Rode-Kruisplein Mechelen

Campuspark Hasselt

Campuspark Hasselt

Kop Boulevard Enschede

Kop Boulevard Enschede

Congrescentrum KAVA

Congrescentrum KAVA

Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem

Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem

Gemeenschapscentrum Xaverianen Brugge

Gemeenschapscentrum Xaverianen Brugge

Prins Kavelhof Brasschaat

Prins Kavelhof Brasschaat

Eksterlaer Deurne

Eksterlaer Deurne

Schelde-Eiland Oudenaarde

Schelde-Eiland Oudenaarde

Rode Kruis Mechelen

Rode Kruis Mechelen

Rode Kruis Mechelen

Rode Kruis Mechelen

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Sporthal Gooreind

Sporthal Gooreind

Studentenhuisvesting De Vesten Leuven

Studentenhuisvesting De Vesten Leuven

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Burchtstraat Leuven

Burchtstraat Leuven

Kanaalstraat Herentals

Kanaalstraat Herentals

Clarenhof Mechelen

Clarenhof Mechelen

Drijhoek Geel

Drijhoek Geel

Gandhilaan Hoboken

Gandhilaan Hoboken

Hemixveer Hemiksem

Hemixveer Hemiksem

Brouwerij De Koninck Antwerpen

Brouwerij De Koninck Antwerpen

India-Natie Antwerpen

India-Natie Antwerpen

Kaai Nieuw Zuid Antwerpen

Kaai Nieuw Zuid Antwerpen

Grand Yard Antwerpen

Grand Yard Antwerpen

Luchtbal Torenblokken Antwerpen

Luchtbal Torenblokken Antwerpen

Zwembadsite Hasselt

Zwembadsite Hasselt

Manchesterlaan Antwerpen

Manchesterlaan Antwerpen

Napoleonkaai Antwerpen

Napoleonkaai Antwerpen

Rabot Gent

Rabot Gent

Culturele Centra Antwerpen

Culturele Centra Antwerpen

Cultuurcentrum Gravenhof Hoboken

Cultuurcentrum Gravenhof Hoboken

Vrijetijdscentrum De Schelde Zandvliet

Vrijetijdscentrum De Schelde Zandvliet

Cultuurcentrum 252 CC Ekeren

Cultuurcentrum 252 CC Ekeren

Koloniënstraat Brussel

Koloniënstraat Brussel

Loft B

Loft B

Telenet Mechelen

Telenet Mechelen

Burcht Singelberg Kallo

Burcht Singelberg Kallo

Inbev HQ Leuven

Inbev HQ Leuven

MAVA Steenokkerzeel

MAVA Steenokkerzeel

OM Partners Wommelgem

OM Partners Wommelgem

Telenet HQ Mechelen

Telenet HQ Mechelen

Gasthuisberg Leuven

Gasthuisberg Leuven

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

Quadrivium KU Leuven

Quadrivium KU Leuven

Arenberg cluster B Leuven

Arenberg cluster B Leuven

Inbev technical centre Leuven

Inbev technical centre Leuven

Wetenschapspark Genk-Waterschei

Wetenschapspark Genk-Waterschei

Bruul Mechelen

Bruul Mechelen

Businesspark 16 Melsele

Businesspark 16 Melsele

Bavière Luik

Bavière Luik

Nieuw Zuid Antwerpen

Nieuw Zuid Antwerpen

Coppenskazerne Brasschaat

Coppenskazerne Brasschaat

Arenberg Leuven

Arenberg Leuven

Inbev masterplan Leuven

Inbev masterplan Leuven

Helix Antwerpen

Helix Antwerpen

Congrescentrum KAVA

Congrescentrum KAVA

Sint-Lukas Kunstencampus Brussel

Sint-Lukas Kunstencampus Brussel