Ambulant Centrum Leuven

Nieuwbouw ziekenhuiscampus

UZ Leuven en de K.U. Leuven bouwen samen aan de Health Sciences Campus Gasthuisberg. Met de voltooiing van het nieuw Ambulant Centrum is het ziekenhuis klaar voor de stijgende ambulante patiëntenzorg.

Deze vleugel, ontworpen door POLO Architects, DETOO Architects, AAPROG architecten en Studieburo De Klerck, bestaat uit vijf verdiepingen en breidt de bestaande polikliniek aanzienlijk uit. Beide gebouwen zullen samen het Ambulant Centrum vormen waarin zich consultatiediensten concentreren die voordien verdeeld waren over de verschillende campussen.

Consultatiediensten geconcentreerd in Health Sciences Campus Gasthuisberg

De bouw van het nieuw Ambulant Centrum kadert in het ruimer architectuur masterplan van het UZ Leuven. De drie bestaande campussen Gasthuisberg, Pellenberg en de Stadscampus zullen in de toekomst versmelten tot twee campussen: Health Sciences campus Gasthuisberg voor alle acute zorgen en Campus Pellenberg voor revalidatie op universitair niveau.

“We zien dat de vraag naar ambulante patiëntenzorg sterk toeneemt”, zegt Erik Van De Wauwer, afdelingshoofd projectbureau technische dienst UZ Leuven. “Dat is niet alleen het gevolg van overheidsmaatregelen, ook de vraag van patiënten naar ambulante zorg neemt toe omdat ze zo kort mogelijk in het ziekenhuis willen verblijven. Het UZ Leuven wil hierop een antwoord bieden door meer ruimte te maken voor ambulante zorg op campus Gasthuisberg.”

Polikliniek opgebouwd vanuit praktische concepten

Een stuurgroep met de diensthoofden van de consultatiediensten bepaalden een aantal pijlers. Deze principes funderen het architecturale concept van de nieuwe vleugel.

concept 1 | voldoende daglicht

In een relatief gesloten schil zullen drie lichtcanyons daglicht binnentrekken. De verdiepingshoge vides lopen van boven tot onder en zorgen voor voldoende daglicht op elk van de vijf verdiepingen. Ze lopen in het midden van het gebouw en vormen een natuurlijke scheiding tussen het backoffice gedeelte en de wachtruimtes voor de patiënten.

“Omdat de lichtcanyons centraal liggen, verdelen zij het daglicht maximaal naar alle ruimtes van het gebouw.”, zegt Erik Van de Wauwer. “De consultatieboxen worden uitgerust met veel beglazing zodat zij ook maximaal kunnen profiteren van het binnenvallende daglicht.”

concept 2 | gescheiden personeels- en patiëntenstromen

De vraag om de circulatiestromen en verblijfsruimtes voor patiënten en artsen strikt van elkaar te scheiden, leidde tot een heel rationeel en generisch plan dat een flexibel gebruik toelaat.

De consultatieruimtes zijn geschikt rond drie lichtcanyons. Het zijn aangename ruimtes die baden in het daglicht. De circulatie van de artsen en het personeel gebeurt via passerelles in de vides, terwijl de patiënten de consultatieruimtes bereiken langs een gang aan de andere zijde.

concept 3 | generieke consultatieruimtes

Na heel wat denkwerk besliste de stuurgroep om te opteren voor twee verschillende types van consultatieruimte, één van 12 m² en één van 18 m². De boxen zullen zo uitgerust worden dat ze multifunctioneel zijn en gebruikt kunnen worden voor eender welke vorm van raadpleging.

“Verder hebben we ervoor gekozen om de consultatieruimtes zo generiek mogelijk in te richten”, zegt Steven Hinnisdaels, stafmedewerker ruimteplanning UZ Leuven. “In het huidig gebouw zitten de raadplegingen verdeeld over meerdere locaties met een specifieke invulling. We hebben onderzocht of we de overstap konden maken naar generieke raadplegingsboxen die geschikt zijn voor eender welk type van consultatie.”

concept 4 | one-stop principe

Met het one-stop principe wil UZ Leuven vermijden dat je als patiënt de ene dag binnenkomt voor een raadpleging en op een andere dag nog eens moet terug komen om een functiemeting of onderzoek te laten uitvoeren.

Steven Hinnisdaels verduidelijkt: “Wij willen de patiënt in één afspraak de verschillende trajecten laten doorlopen. De patiënt komt binnen voor een raadpleging en wordt vervolgens onmiddellijk doorgestuurd, waardoor hij in één stroom, met een minimum aan tijdverlies volledig wordt verder geholpen.”

“In dat opzicht is er ook goed nagedacht over de locatie van de verschillende diensten”, vult Erik Van De Wauwer aan. “We hebben ernaar gestreefd om diensten die in een logische flow samenzitten ook effectief naast elkaar te situeren.

fotografie: Toon Grobet - Stijn Bollaert

Delen

Healing environment

Met de nieuwe polikliniek mikt het UZ Leuven niet alleen op een efficiëntere patiëntdoorstroming en een vlottere interne werking. Minstens even belangrijk is het gevoel van de patiënten bij een bezoek aan het ziekenhuis. De term ‘healing environment’ in de zorgsector verwijst naar een omgeving die bijdraagt aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de patiënt. Door een aangename setting te creëren ervaart een patiënt minder stress.

Over comfortstudies en testmodelkamers

Bij het ontwerp van de nieuwe polikliniek werd er niets aan het toeval overgelaten. Zo werden er eerst modelkamers gebouwd van de twee types consultatieruimtes om te testen of deze in de praktijk effectief bruikbaar waren als multifunctionele ruimte. Daarnaast werd er een uitvoerige comfortstudie uitgevoerd. De consultatieboxen zijn inpandig gelegen en hebben geen opengaande ramen.

“Om zeker te zijn dat dit niet tot een discomfort zou kunnen leiden hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke oververhitting van deze ruimtes”, vertelt Erik Van De Wauwer. “We gingen ook na wat de typische bezettingsgraad van deze boxen is en hoe dit zich vertaalt naar ventilatievereisten.”

Het ontwerp van het Ambulant Centrum staat in het teken van comfort en efficiëntie, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Zo is de beste zorg in de beste omstandigheden gegarandeerd.

Ligging

Gasthuisberg, Leuven

Oppervlakte

28.000 m²

Status

gerealiseerd

Opdrachtgever

Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Samenwerking

DETOO Architects, AAPROG architecten & PUUR interieurarchitecten

Onderscheiding

winnend wedstrijdontwerp (TV: POLO Architects, DETOO Architects, AAPROG architecten & Studieburo De Klerck)

Meer Projecten

Rode Kruis Zuienkerke

Yust Antwerpen

Louise Marie Antwerpen

Hanoi Medical University & Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Vietnam

Cadiz Antwerpen

Minerve Edegem

studentenhuisvesting Barcelona

De Koolputten Waasmunster

Kortrijk Business Park

toison d'or masterplan

De Smidse Leuven

Elysia Park Edegem

Parkzicht Antwerpen

House A

House Z

Campus Gallaitsite Schaarbeek

Topsportinternaat Wilrijk

Vlaams Administratief Centrum Gent

Louise Marie Antwerpen

Mobiliteitshub Mechelen

Rode-Kruisplein Mechelen

Campuspark Hasselt

Kop Boulevard Enschede

Congrescentrum KAVA

Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem

Gemeenschapscentrum Xaverianen Brugge

Prins Kavelhof Brasschaat

Eksterlaer Deurne

Schelde-Eiland Oudenaarde

Rode Kruis Mechelen

Rode Kruis Mechelen

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Sporthal Gooreind

Studentenhuisvesting De Vesten Leuven

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Burchtstraat Leuven

Kanaalstraat Herentals

Clarenhof Mechelen

Drijhoek Geel

Gandhilaan Hoboken

Hemixveer Hemiksem

Brouwerij De Koninck Antwerpen

India-Natie Antwerpen

Kaai Nieuw Zuid Antwerpen

Grand Yard Antwerpen

Luchtbal Torenblokken Antwerpen

Zwembadsite Hasselt

Manchesterlaan Antwerpen

Napoleonkaai Antwerpen

Rabot Gent

Culturele Centra Antwerpen

Cultuurcentrum Gravenhof Hoboken

Vrijetijdscentrum De Schelde Zandvliet

Cultuurcentrum 252 CC Ekeren

Koloniënstraat Brussel

Loft B

Telenet Mechelen

Burcht Singelberg Kallo

Inbev HQ Leuven

MAVA Steenokkerzeel

OM Partners Wommelgem

Telenet HQ Mechelen

Gasthuisberg Leuven

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

Quadrivium KU Leuven

Arenberg cluster B Leuven

Inbev technical centre Leuven

Wetenschapspark Genk-Waterschei

Bruul Mechelen

Businesspark 16 Melsele

Bavière Luik

Nieuw Zuid Antwerpen

Coppenskazerne Brasschaat

Arenberg Leuven

Inbev masterplan Leuven

Helix Antwerpen

Coppenskazerne Brasschaat

Congrescentrum KAVA