Eksterlaer Deurne

Masterplan voor een residentiële site

ligging Eksterlaar / Dascottelei / Kerkhofweg, Deurne
jaar 2002 - heden
i.s.m. -
opdrachtgever Px3 Development
kostprijs -
oppervlakte 147.379 m²
samenwerking Cleuren-Merken - Veelaert Architecten & Partners
Eksterlaer Deurne

Na de stadsvernieuwing van de binnenstad, die de voorbije decennia op kruissnelheid kwam, richt de stad Antwerpen haar blik op de 20ste-eeuwse gordel. In de 'stad buiten de stad' ligt vandaag een enorm potentieel om tegemoet te komen aan de voorspelde bevolkingsgroei. Tegelijkertijd is de verdichting van de wijken extra muros een kans om nieuwe vormen van stedelijkheid en wonen te introduceren op maat van het meer gespreide landschap van de randstad.

Het district Deurne is zo'n stad buiten de stad, met talrijke uitgestrekte parken zoals het Rivierenhof en het Park Groot Schijn. Verder zijn er in Deurne heel wat informele groene zones die totnogtoe gevrijwaard zijn gebleven van verstedelijking. Een van die groene enclaves is Eksterlaer. Het terrein van 13 hectare te midden van stedelijk gebied is momenteel in gebruik door kleinschalige landbouw, een vuurwerkfabriek en een voetbalveld. De rest van het gebied is groene restruimte.

Het masterplan integreert de enclave op een heel organische manier in het omliggende weefsel. Nieuwe straten en fiets- en wandelpaden liggen in het verlengde van bestaande stedelijke routes. Enkele 'onafgewerkte' bouwblokken aan de randen van het gebied worden 'gedicht'. Ondanks de relatief hoge woondichtheid – 38 woningen per hectare – blijft het groene karakter in de nieuwe wijk behouden. Een lange parkstrook met waterpartijen vormt de 'zachte ruggengraat' van de wijk en rijgt de verschillende groengebieden en publieke ruimtes aan elkaar.

Om een diversificatie in de populatie te bekomen, en zowel de vergroening als de vergrijzing op te vangen, schrijft het masterplan een grote verscheidenheid aan woontypes voor. 380 van de 500 woningen zijn grondgebonden woningen, waaronder klassieke rijwoningen met private tuinen, in verschillende configuraties geclusterde patiowoningen of kangoeroewoningen. De 120 appartementen zijn vooral gegroepeerd in een vijftal slanke en hogere appartementsgebouwen in het park en enkele lagere, alleenstaande gebouwen.

Het stedenbouwkundig plan vindt een evenwicht tussen dichtheid en openheid en bewijst dat kwalitatief wonen in het groen geen verlies aan stedelijkheid betekent.

> lees meer over de eerste steenlegging