Gemeenschapscentrum Xaverianen Brugge

Nieuwbouw sporthal, bibliotheek, polyvalente zaal & cafetaria

Stad Brugge wenst in de deelgemeente Sint-Michiels nieuwe voorzieningen te realiseren voor sport, vrijetijd en cultuur. Er is concreet behoefte aan een sporthal, sportvelden, een nieuwe bibliotheek, een polyvalente zaal met cafetaria en bijhorende parking. De nieuwe faciliteiten zullen o.a. ten dienste staan van lokale verenigingen. De bibliotheek moet een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn en bijdragen tot sociale inbedding van de buurt. Verder is de ambitie om nieuwe krachtbal velden aan te leggen voor de Krachtbalclub Sint-Michiels, één van de oudste clubs, opgericht in 1965 en als eerste aangesloten bij de federatie onder stamnummer 00001. De aanpalende Hogeschool VIVES zal tevens mede gebruik kunnen maken van de te realiseren sportinfrastructuur; de sporthal (zaalvoetbal, handbal, minivoetbal, basketbal, volleybal en badminton), de gevechtsportzaal en multifunctionele buitensportvelden.

beelden: POLO Architects

Share

De samenwerking met de buurt en de naburige scholen bestendigt de meerwaarde van dit project. Het nieuwe ankerpunt vraagt niet enkel een doordachte interne organisatie met aandacht voor duurzaamheid, functionele en ecologische waarden maar tevens een hoogstaande architecturale uitstraling die zich uit in een kwalitatieve verweving met zijn directe omgeving.

De stad Brugge stelt als doelstellingen volgende prioritaire thema's voorop: energiezuinigheid ('meer comfort met minder energie'), functionaliteit (integratie van sport- en cultuuractiviteiten), architecturale kwaliteit (een inspirerende omgeving die aanzet tot sport ontspanning en ontmoeting), stedenbouwkundige kwaliteit (herdefiniëren van de Xaverianen site), duurzaamheid (in de brede zin) en toegankelijkheid (voor iedereen, jong tot oud).

POLO Architects beschouwt het samenbrengen en verweven van sport en cultuur als een boeiend gegeven dat de basis vormt voor een innoverend ontwerp. Sport- en cultuurcentra zijn dikwijls eerder introverte gebouwen waarin de activiteiten afgeschermd worden van de omgeving. POLO Architects ambieert daarentegen een transparante, functionele sport- en cultuurtempel, een open en uitnodigend gebouw waar de levendigheid zowel binnen als buiten voelbaar en zichtbaar is. De inkomfoyer als sociale ontmoetingsruimte zal het ankerpunt zijn van de verschillende functies. De uiteenlopende programmaonderdelen worden zichtbaar verbonden. Zo vinden ontmoetingen plaats tussen sporters en andere bezoekers, tussen studenten en buurtbewoners, tussen jong en oud. De bibliotheek, de polyvalente zaal, de cafetaria en de sportinfrastructuur worden letterlijk aan elkaar gekoppeld.

Het vestibuleplein fungeert als ontvangstruimte en plek van afspraak. het plein versterkt de relatie tussen de VIVES hogeschoolcampus en het nieuwe gemeenschapscentrum. Wandel- en fietspaden passeren langs en over het vestibuleplein. Het buurtcentrum krijgt een uitnodigende inkom, onmiddellijk zichtbaar vanaf de Xaverianenstraat.

Het groene karakter van de site wordt bestendigd en versterkt. Een nieuwe groene buffer zorgt voor visuele en akoestische privacy voor de omliggende woningen. Stapeling van programma onderdelen in een compact bouwvolume zorgt ervoor dat de open ruimte rondom het gebouw gevrijwaard blijft als een publieke groene ruimte toegankelijk voor de buurt.

Ligging

Xaverianenstraat, Brugge

Oppervlakte

5.225 m²

Status

in uitvoering

Opdrachtgever

Stad Brugge

Samenwerking

Buro Groen

Onderscheiding

winnend wedstrijdontwerp

Meer Projecten

Rode Kruis Zuienkerke

Louise Marie Antwerpen

Hanoi Medical University en Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy Vietnam

Cadiz Antwerpen

studentenhuisvesting Barcelona

De Koolputten Waasmunster

Kortrijk Business Park

toison d'or masterplan

De Smidse Leuven

Parkzicht Antwerpen

House A

House Z

Campus Gallaitsite Schaarbeek

Topsportinternaat Wilrijk

Vlaams Administratief Centrum Gent

Ambulant Centrum Leuven

Louise Marie Antwerpen

Campuspark Hasselt

Kop Boulevard Enschede

Congrescentrum KAVA

Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem

Prins Kavelhof Brasschaat

Eksterlaer Deurne

Schelde-Eiland Oudenaarde

Rode Kruis Mechelen

Rode Kruis Mechelen

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Sporthal Gooreind

Studentenhuisvesting De Vesten Leuven

Vrijetijdscomplex Waasmunster

Burchtstraat Leuven

Kanaalstraat Herentals

Clarenhof Mechelen

Drijhoek Geel

Gandhilaan Hoboken

Hemixveer Hemiksem

Brouwerij De Koninck Antwerpen

India-Natie Antwerpen

Kaai Nieuw Zuid Antwerpen

Luchtbal Torenblokken Antwerpen

Zwembadsite Hasselt

Manchesterlaan Antwerpen

Napoleonkaai Antwerpen

Rabot Gent

Culturele Centra Antwerpen

Cultuurcentrum Gravenhof Hoboken

Vrijetijdscentrum De Schelde Zandvliet

Cultuurcentrum 252 CC Ekeren

Koloniënstraat Brussel

Loft B

Telenet Mechelen

Burcht Singelberg Kallo

Inbev HQ Leuven

MAVA Steenokkerzeel

OM Partners Wommelgem

Telenet HQ Mechelen

Gasthuisberg Leuven

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

Quadrivium KU Leuven

Arenberg cluster B Leuven

Inbev technical centre Leuven

Wetenschapspark Genk-Waterschei

Bruul Mechelen

Businesspark 16 Melsele

Bavière Luik

Nieuw Zuid Antwerpen

Coppenskazerne Brasschaat

Arenberg Leuven

Inbev masterplan Leuven

Helix Antwerpen

Coppenskazerne Brasschaat

Congrescentrum KAVA

Grand Yard Antwerpen