Visie

In 2015, bij de presentatie van het boek “POLO Architects”, besloot het architectenbureau Poponcini & Lootens ir. architecten BVBA zijn naam in te koken tot POLO Architects.

Voor ons was dit een keerpunt. Het toen uitgegeven boek, zoals de naamsverandering, zien wij als iets beduidend meer dan een opportune 'rebranding' met een leuk logo voor een nieuwe naam. Voor ons was dit een sluitstuk, en een terugblik op een eerste fase van 25 jaar samenwerking tussen twee architecten die ooit, nog vers van de schoolbanken, samen een bureau begonnen.

Het duo is nu uitgegroeid tot een Antwerps architectenbureau met meer dan 65 medewerkers met opdrachten in heel BelgiŽ: een stevig bureau, met veel kennis, bouw-kunde en ervaring. Maar ook en vooral een prachtig collectief van jonge en oudere medewerkers, van ervaring en branie. De vroegere naam, zo moesten we concluderen, had eigenlijk niets meer te maken met de realiteit van wat het bureau was geworden: een geheel dat veel meer is dan de som der delen, veel interessanter dan het product van alleen twee man.

Tijdens de 'book launch' maakten we dus ook onze – gedeelde – ambities kenbaar. Een nieuwe dependance in Brussel zag het daglicht, en enkele van onze meest ambitieuze medewerkers zijn formeel opgenomen in het directieteam. Dit 'Poponcini & Lootens 2.0' is nog in evolutie, maar het gaat steevast de kant op waar we het allemaal willen hebben: naar een bureau dat een kraamkamer voor komend talent is, en waar ieder zich kan ontplooien en verder kan groeien. De tijd is, menen wij, gekomen om te verruimen. De pioniersgeest van toen zien wij ook graag in het grote POLO Architects terug.
Heel concreet hebben we onze organisatie in die zin omgevormd; de directeuren Jascha Rondou en Michiel Verhaverbeke bestieren het dagelijkse reilen en zeilen, terwijl 4 parallelle, kleinere teams en een ambitieuze 'wedstrijdcel' zich nu op het ontwerp- en uitvoeringswerk storten. Een prettige 'horizontaliteit' heeft zich genesteld en wordt uitgebouwd, waarbij de oude boom- en piramidestructuren plaatsmaken voor creatieve werkverbanden. Het serieuze kantoor is weer een echt atelier. Een stimulerende vrijplaats van vakkundig spel.

Ook in het soort opdrachten en opgaven zoeken we meer onze grenzen op en slaan we de vleugels uit: heel bewust verdiepen wij ons steeds meer in stedenbouwkundige vraagstukken, richten ons op masterplanning en op een strategische reflectie over de ruimtelijke ordening. Daarnaast richten wij ons nadrukkelijk steeds meer op kleinere opdrachten in de culturele of maatschappelijke sector. Deze ontwerpen tonen hoe kleinere maar met zorg ontworpen gebouwen ons als bureau intellectueel voeden en als ontwerpers doen groeien. Met de ontplooiing van onze cel interieur illustreren we onze interdisciplinaire werkwijze.

Dus het nieuwe POLO Architects is een amalgaam: een creatief vat vol tegenstrijdigheden, waarin zowel grote projecten (commercieel, privaat, publiek) een plaats hebben alsook de (kleine) uitzonderingen, en waar ontwerpkracht, creativiteit en reflectie de boventoon voeren. Het bureau is, zoals het voormalige Poponcini & Lootens, vertrouwd met de meest uiteenlopende schalen en programma's – van scholen, universiteitsgebouwen, cultuurcentra, industriegebouwen, (hoofd)kantoren, ziekenhuizen, woningbouw in alle soorten en maten tot aan individuele woonhuizen, scenografie, interieurontwerp en masterplanning: met feitelijk alles van Stoel tot Stad. Maar het ambieert uitdrukkelijk om zich, meer nog dan vroeger, te engageren en het experiment ten volle te omarmen.

Wij zien de diversiteit van opdrachten als een gegeven dat tegelijk vertrouwd is en een echte uitdaging - als een oproep om als ontwerpers onze grenzen telkens weer te verleggen, het beste te geven daarbij tegelijk onze kunde en ervaring te etaleren. Wij zien dit als een unieke kans om ook het nieuwe POLO Architects – denkend en ontwerpend aan nieuwe projecten, in een stimulerende dialoog met de bouwheer en gebruikers – creatief uit te bouwen.

Graag bewijzen wij ons: opnieuw, samen, anders. Het vooruitzicht is prikkelend.

Mauro Poponcini,
Patrick Lootens